Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
СД „Сте и сие ДИ-Гешеви“ е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1770-C01. Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие.

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: СД „Сте и сие ДИ-Гешеви“

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000 лева европейско и 0лв. национално съфинансиране.

Начало: 26.10.2021 г.
Край: 26.01.2022 г.